skip to Main Content
นบีที่สนทนากับดวงอาทิตย์
21 มีนาคม 2018

นบีที่สนทนากับดวงอาทิตย์

  รายงานจากท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ ว่า ท่านเราะสูลุลลอฮ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม เคยกล่าวไว้ว่า : มีนบีคนหนึ่งจากบรรดานบีทั้งหลายในอดีตกำลังจะสู้รบ ขออัลลอฮทรงประทานพรและความสันติแก่พวกเขาทุกคน นบีท่านนี้พูดกับกลุ่มชนของเขาว่า “(คนสามพวกต่อไปนี้) อย่าได้ติดตามมาร่วมรบกับฉันเด็ดขาดคือ (1) คนที่เพิ่งแต่งงาน และยังไม่ได้ร่วมหลั…

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search