skip to Main Content
ดูฟรี ความรู้ และบันเทิงฮาลาล icon-google-play ico-ios new-whiteflix
การลงโทษด้วยภัยพิบัติ
19 สิงหาคม 2019

การลงโทษด้วยภัยพิบัติ

130. “และแน่นอนเราได้ลงโทษวงศ์วานของฟิรอาวน์ด้วยความแห้งแล้ง และขาดแคลนผลไม้ต่างๆ เพื่อว่าพวกเขาจะได้รำลึก”

อ่านต่อ
การเยียวยาเมื่อโดนบททดสอบ
9 พฤศจิกายน 2018

การเยียวยาเมื่อโดนบททดสอบ

  การเยียวยารักษาเมื่อโดนบททดสอบ ขอดุอาอฺ ละหมาด บริจาค อ่านอัลกุรอาน

อ่านต่อ
Back To Top
Search