skip to Main Content
3 ประการที่จะยกขั้นของผู้ศรัทธา
24 พฤศจิกายน 2019

3 ประการที่จะยกขั้นของผู้ศรัทธา

3 ประการที่จะยกขั้นของผู้ศรัทธา - ให้อาหารคนขัดสน, ให้สลามผู้อื่นอย่างกว้างขวาง, ละหมาดช่วงกลางคืนขณะที่ผู้คนนอนหลับ # ที่มา : หนังสือ 40 ซุนนะฮฺจากหะดิษที่น่าปฏิบัติ,เรียบเรียงจากการบรรยายของเชคริฎอ อะหมัด สมะดี

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search