skip to Main Content
อดทนเพื่อได้รับความสำเร็จ
23 กันยายน 2019

อดทนเพื่อได้รับความสำเร็จ

200. โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย ! จงมีความอดทน และจงต่างอดทนซึ่งกันและกันเถิด และจงประจำอยู่ชายแดน(*1*) และพึงกลัวเกรงอัลลอฮ์เถิด เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จ (1) คือเพื่อตอบโต้ฝ่ายศัตรูที่จะล่วงล้ำเข้ามารุกราน

อ่านต่อ
อดทนและยำเกรง
23 กันยายน 2019

อดทนและยำเกรง

186. แน่นอนยิ่งพวกเจ้าจะถูกทดสอบ(*1*) ในทรัพย์สมบัติของพวกเจ้าและตัวของพวกเจ้าและแน่นอนยิ่งพวกเจ้าจะได้ยินจากบรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์ก่อนหน้าพวกเจ้า(*2*) และบรรดาผู้ที่ให้มีภาคีขึ้น(*3*) (แก่อัลลอฮ์) ซึ่งการก่อความเดือดร้อนอันมากมาย(*4*) และหากพวกเจ้าอดทนและยำเกรงแล้ว แท้จริงนั่นคือส่วนหนึ่งจากกิจการที่เด็ดเดี่ยว (1) คือทดสอบการศรัทธาว่ามีความจริงใ…

อ่านต่อ
อดทนและยำเกรง
23 กันยายน 2019

อดทนและยำเกรง

120. หากมีความดีใดๆ ประสบแก่พวกเจ้า ก็ทำให้พวกเขาเศร้าใจและถ้าหากความชั่วใด ๆ ประสบแก่พวกเจ้า พวกเขาก็ดีใจเนื่องด้วยความชั่วนั้น และถ้าพวกเจ้าอดทน และยำเกรงแล้วไซร้ อุบายของพวกเขาก็ย่อมไม่เป็นอันตรายแก่พวกเจ้าแต่อย่างใดแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงล้อม(*1*)ซึ่งสิ่งที่พวกเขากระทำกัน (1) คำว่า ล้อม” นั้นหมายถึง “รู้” เพราะสิ่งที่ถูกล้อมไว้นั้นย่อมอยู่ในการรู…

อ่านต่อ
การละหมาดเป็นสิ่งที่ใหญ่โต
23 กันยายน 2019

การละหมาดเป็นสิ่งที่ใหญ่โต

45. และพวกเจ้าจงอาศัยความอดทน(*1*) และการละหมาดเถิด(*2*) และแท้จริงการละหมาดนั้นเป็นสิ่งใหญ่โต(*3*)นอกจากบรรดาผู้ที่นอบน้อมถ่อมตนเท่านั้น(*4*) (1) ให้ใช้ความอดทนเป็ฯสำคัญในการปฏิบัติตามบัญญัติศาสนา (2) ให้ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดด้วย เพราะการละหมาดจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติรำลึกถึงอัลลอฮฺ และมีความยำแกรงต่ออัลลอฮฺ (3) ทั้งนี้เพราะการละหมาดนั้นต้องปฏิบัติเป็นเ…

อ่านต่อ
มารยาทการใช้อินเตอร์เน็ต
9 พฤศจิกายน 2018

มารยาทการใช้อินเตอร์เน็ต

  มารยาทการใช้อินเตอร์เน็ต 1.เริ่มด้วยการกล่าว "บิสมิลลาะฮฺ" 2.ลดสายตาลงต่ำจากสิ่งต้องห้าม 3. เกรงกลัวต่ออัลลอฮฺ 4.ยำเกรงอัลลอฮฺทั้งที่ลับและที่เปิดเผย 5. ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร 6. ใช้อินเตอร์เน็ตตามความจำเป็นและเหมาะสม 7. หลีกห่างการเล่นเกม ชิงโชค ชิงรางวัล การพนันและสิ่งไร้สาระ  

อ่านต่อ
Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ