skip to Main Content
ปาเลสไตน์ : ประวัติศาสตร์และวันข้างหน้า EP3
12 ธันวาคม 2018

ปาเลสไตน์ : ประวัติศาสตร์และวันข้างหน้า EP3

ปาเลสไตน์ : ประวัติศาสตร์และวันข้างหน้า ตอนที่ 3  กำเนิดรัฐอิสราเอลและการต่อต้าน   *********************************************   การล่มสลายของคิลาฟะฮฺอุษมานียะฮฺที่ตุรกี ในปี ค.ศ.1924 เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบร้ายแรงและใหญ่หลวงต่อประชาชาติอิสลามทั่วทุกมุมของโลก เมื่อถึงเวลาที่มุสลิมไร้ผู้นำ ปาเลสไตน์ไม่มีผู้ดูแล   คำประกาศบัลโฟร์ ย้อ…

อ่านต่อ
ปาเลสไตน์ : ประวัติศาสตร์และวันข้างหน้า EP2
29 พฤศจิกายน 2018

ปาเลสไตน์ : ประวัติศาสตร์และวันข้างหน้า EP2

ปาเลสไตน์ : ประวัติศาสตร์และวันข้างหน้า ตอนที่ 2  ตั้งแต่สมัยนบี ถึงวันที่คิลาฟะฮฺล่มสลาย   *********************************************   ในยุคที่อิสลามปรากฏขึ้นที่มักกะฮฺนั้น โลกใบนี้อยู่ภายใต้การปกครองของ 2 มหาอำนาจใหญ่ ได้แก่ จักรวรรดิโรมันตะวันออก (ไบแซนไทน์) ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่คอนสแตนติโนเปิล (ตุรกีและยุโรปปัจจุบัน) และจักรวรรดิ…

อ่านต่อ
ปาเลสไตน์ : ประวัติศาสตร์และวันข้างหน้า EP1
20 พฤศจิกายน 2018

ปาเลสไตน์ : ประวัติศาสตร์และวันข้างหน้า EP1

ปาเลสไตน์ : ประวัติศาสตร์และวันข้างหน้า ตอนที่ 1  รู้จักปาเลสไตน์และชาวยิว   ********************************************* เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความตึงเครียดระหว่างกาซ่าหรือปาเลสไตน์กับอิสราเอลอีกครั้ง เมื่อ นูร บะรอกะฮฺ ผู้บัญชาการอาวุโสคนหนึ่งของรัฐบาลฮามาสถูกลอบสังหารเสียชีวิตจากปฏิบัติการของกองกำ…

อ่านต่อ
กองทัอิสราเอลไล่ทำลายเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในมัสยิดอัล-อักศอ
10 สิงหาคม 2017

กองทัอิสราเอลไล่ทำลายเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในมัสยิดอัล-อักศอ

กองทัอิสราเอลไล่ทำลายเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในมัสยิดอัล-อักศอ   เว็ปไซดข่าว Middle East Monitor รายงานว่า คณะกรรมการพิเศษของกระทรวงศาสนาอิสลามในนครเยรูซาเล็มได้รายงานว่า ทหารอิสราเอลได้ทำลายเอกสารทางประวัติศาสตร์บางส่วนรวมถึง สิ่งอำนวยความสะดวก และ ห้องสมุด ได้รับความเสียหาย แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ไม่มีรายงานการสูญหายของเอกสารทางประวัติศาสตร…

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search