skip to Main Content
การรักษาอมานะฮฺนั้นถือเป็นจริยธรรมแห่งความเป็นมุสลิม
3 กุมภาพันธ์ 2020

การรักษาอมานะฮฺนั้นถือเป็นจริยธรรมแห่งความเป็นมุสลิม

“ไม่มีอีมานสำหรับคนที่ไม่มีอะมานะฮฺ และไม่มีศาสนาสำหรับคนที่ไม่รักษาสัญญา” (บันทึกโดยอิมามอะหมัดและอิบนุฮิบบาน) การรักษาอะมานะฮฺนั้นถือเป็นจริยธรรมแห่งความเป็นมุสลิม

อ่านต่อ
Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ