skip to Main Content
การรำลึกถึงอัลลอฮฺ
27 มกราคม 2020

การรำลึกถึงอัลลอฮฺ

การปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺ คือการซิกรุลลอฮฺ #อ.ยูซุฟ ศรีมาลา การซิกรุลลอฮฺไม่ได้มาจากการกล่าวออกมาเพียงอย่างเดียว การปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺก็คือการซิกรุลลอฮฺ

อ่านต่อ
Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ