skip to Main Content
ละทิ้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์
20 ตุลาคม 2019

ละทิ้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์

จากอบูฮุร็อยเราะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่าวว่า : ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า “ส่วนหนึ่งจากความดีแห่งอิสลามในคน ๆ หนึ่งนั้นคือ ละทิ้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เขา” หะดีษหะซัน บันทึกโดยอัตติรมิซีย์และอื่น ๆ หมายเหตุ : ความสมบูรณ์แห่งอิสลามในคนหนึ่ง ๆ นั้น นอกจากจะทำในสิ่งที่อิสลามให้ทำ และละทิ้งสิ่งที่อิสลามให้ละทิ้งแล้ว ควรละทิ้ง…

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search