skip to Main Content
02-102-2953 info@whitechannel.tv
ตารางทบทวนชีวิต แสวงหาความใกล้ชิดจากอัลลอฮฺ
8 ธันวาคม 2017

ตารางทบทวนชีวิต แสวงหาความใกล้ชิดจากอัลลอฮฺ

ตารางทบทวนชีวิต แสวงหาความใกล้ชิดจากอัลลอฮฺ สู่ความสำเร็จระยะยาว ในสรวงสวรรค์นิรันดร  

อ่านต่อ
ทำอย่างไรให้ตื่นละหมาดศุบฮฺ?
24 พฤศจิกายน 2017

ทำอย่างไรให้ตื่นละหมาดศุบฮฺ?

  ทำอย่างไรให้ตื่นละหมาดศุบฮฺ       เครื่องมือทางจิตวิญญาณ                                                เครื่องมืออื่นๆ รำลึกถึงอัลลอฮฺ                                                               เข้านอนแต่หัวค่ำ ตั้งเจตนา(ฉันจะตื่นละหมาดซุบฮฺให้ได้)                              ดื่มน้ำ และทำความสะอาดที่นอน อาบน้ำละหมาดก่อนเข้านอน         …

อ่านต่อ
ละหมาดเสร็จแล้วพบว่ามีเส้นผมเส้นหนึ่งออกจากตาละกงต้องละหมาดใหม่หรือไม่?
14 พฤศจิกายน 2017

ละหมาดเสร็จแล้วพบว่ามีเส้นผมเส้นหนึ่งออกจากตาละกงต้องละหมาดใหม่หรือไม่?

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search