skip to Main Content
หรือว่าพวกเขาอิจฉา?
19 กุมภาพันธ์ 2020

หรือว่าพวกเขาอิจฉา?

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ หรือว่าพวกเขาอิจฉาคนอื่น ในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงประทานให้แก่พวกเขา จากความกรุณาของพระองค์ (อันนิสาอ์ 4 : 54)   ความอิจฉาริษยาเป็นโรคร้ายที่มิได้สร้างความเสียหายแค่ในจิตใจเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงร่างกายด้วย เป็นที่กล่าวกันว่าไม่มีความไว้วางใจในผู้อิจฉาริษยา และใครที่ริษยาก็เหมือนเป็นศั…

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search