skip to Main Content
02-102-2953 info@whitechannel.tv
คนจะงาม งามที่จิตใจ ใช่หน้าตา (เขียนโดย คุณครู ขนมปัง)
17 กรกฎาคม 2019

คนจะงาม งามที่จิตใจ ใช่หน้าตา (เขียนโดย คุณครู ขนมปัง)

เราจะเล่าเรื่องหนึ่งที่สวยงามยิ่ง จากตัวอย่างที่งดงามของชายที่มารยาทงามที่สุด มุฮัมหมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ครั้งหนึ่ง มีชายผู้หนึ่งชื่อ ซาฮิร บินฮะรอม เป็นอาหรับชนบท ที่หน้าตาไม่ดี สถานะยากจน เนื้อตัวมอมแมมตามประสาคนคลุกคลีกับเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์ กลิ่นตัวก็ไม่พ้นกับสิ่งแวดล้อมที่ตนคลุกคลีด้วย วันหนึ่ง ชายผู้นี้มาหาท่านนบี ศ็อลลัลลอฮ…

อ่านต่อ
ฮิญาบที่ถูกต้อง อาภรณ์ (ญิลบาบ) ที่ถูกหลักการ (ตอนที่ 1)
28 กุมภาพันธ์ 2019

ฮิญาบที่ถูกต้อง อาภรณ์ (ญิลบาบ) ที่ถูกหลักการ (ตอนที่ 1)

ศาสนาอิสลามมีบทบัญญัติคุ้มครองและดูแลผู้หญิงด้วยกับบางอย่างที่ไม่เหมือนกับผู้ชาย มีบัญญัติเฉพาะให้ผู้หญิงคลุมฮิญาบ (คือ การปกปิดตนเองจากชายที่ไม่ใช่มะหฺรอม-ญาติใกล้ชิด) ทั้งการสวมเสื้อผ้าที่ปกปิดทั่วร่างกาย (ญิลบาบ) และการพำนักอยู่ที่บ้าน ไม่ออกไปข้างนอกยกเว้นเมื่อจำเป็น ซึ่งเป็นคำสั่งใช้ที่ต่างไปจากผู้ชาย อัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา สร้างผู้หญิงให้…

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search