skip to Main Content
สิ่งที่อัลลอฮฺให้กับเรา เราควรนำไปแลกกับสิ่งที่มันยั่งยืน
3 กุมภาพันธ์ 2020

สิ่งที่อัลลอฮฺให้กับเรา เราควรนำไปแลกกับสิ่งที่มันยั่งยืน

สรรพสิ่งต่างๆมันจะไม่อยู่นานกับเรา และเราจะไม่ต้องการมันตลอด สิ่งที่อัลลอฮฺให้กับเรา เราควรนำไปแลกกับสิ่งที่มันยั่งยืน #เชคริฎอ อะหฺมัด สมะดี

อ่านต่อ
Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ