skip to Main Content
จ่ายหนี้ด้วยไม้ฟืน
9 พฤษภาคม 2018

จ่ายหนี้ด้วยไม้ฟืน

รายงานจากท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ กล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม เล่าว่า : ชายคนหนึ่งจากบนีอิสรออีลได้ขอยืมเงินจำนวน 1,000 ดีนาร จากบางคนในบนีอิสรออีล เจ้าของเงินจึงพูดเสนอว่า “จงนำคนที่เราสามารถตั้งให้เป็นพยานได้มาให้ฉัน” ชายคนแรกตอบว่า “เพียงพอแล้ว ให้อัลลอฮทรงเป็นพยาน” เจ้าของเงินจึง (ขอกำหนดเงื่อนไข โดย) กล…

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search