skip to Main Content
หลังจากหลั่งน้ำตาคือรอยยิ้ม
22 ธันวาคม 2019

หลังจากหลั่งน้ำตาคือรอยยิ้ม

หลังจากการหลั่งน้ำตาคือรอยยิ้ม ถัดจากความหวาดกลัวคือความสบายใจ และความกังวลใจนั้นจะถูกลบล้างด้วยความรู้สึกสงบ หลังจากความยากลำบากก็จะมีความง่ายดาย #จากบทความเรื่อง “หลังจากความยากลำบากจะมีความง่ายดาย” (เขียนโดย เชคอาอิฎ อัลก็อรนีย์)

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search