skip to Main Content
3 ประการที่จะนำมาซึ่งความหายนะ
8 ธันวาคม 2019

3 ประการที่จะนำมาซึ่งความหายนะ

3 ประการที่จะนำมาซึ่งความหายนะ - ความตระหนี่, การทำตามอารมณ์, เชื่อมั่นในความคิดของตัวเองเกินไป #หนังสือ 40 ซุนนะฮฺจากหะดีษที่น่าปฏิบัติ,เรียบเรียงจากการบรรยายของเชคริฎอ อะหมัด สมะดี

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search