skip to Main Content
อดทนและยำเกรง
23 กันยายน 2019

อดทนและยำเกรง

186. แน่นอนยิ่งพวกเจ้าจะถูกทดสอบ(*1*) ในทรัพย์สมบัติของพวกเจ้าและตัวของพวกเจ้าและแน่นอนยิ่งพวกเจ้าจะได้ยินจากบรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์ก่อนหน้าพวกเจ้า(*2*) และบรรดาผู้ที่ให้มีภาคีขึ้น(*3*) (แก่อัลลอฮ์) ซึ่งการก่อความเดือดร้อนอันมากมาย(*4*) และหากพวกเจ้าอดทนและยำเกรงแล้ว แท้จริงนั่นคือส่วนหนึ่งจากกิจการที่เด็ดเดี่ยว (1) คือทดสอบการศรัทธาว่ามีความจริงใ…

อ่านต่อ
อดทนและยำเกรง
23 กันยายน 2019

อดทนและยำเกรง

120. หากมีความดีใดๆ ประสบแก่พวกเจ้า ก็ทำให้พวกเขาเศร้าใจและถ้าหากความชั่วใด ๆ ประสบแก่พวกเจ้า พวกเขาก็ดีใจเนื่องด้วยความชั่วนั้น และถ้าพวกเจ้าอดทน และยำเกรงแล้วไซร้ อุบายของพวกเขาก็ย่อมไม่เป็นอันตรายแก่พวกเจ้าแต่อย่างใดแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงล้อม(*1*)ซึ่งสิ่งที่พวกเขากระทำกัน (1) คำว่า ล้อม” นั้นหมายถึง “รู้” เพราะสิ่งที่ถูกล้อมไว้นั้นย่อมอยู่ในการรู…

อ่านต่อ
ละหมาดและอดทน
23 กันยายน 2019

ละหมาดและอดทน

153. บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย! จงอาศัยความอดทน และการละหมาดเถิด แท้จริงอัลลออ์นั้นทรงอยู่ร่วมกับผู้อดทนทั้งหลาย

อ่านต่อ
ความดีจะไม่สูญหาย
23 กันยายน 2019

ความดีจะไม่สูญหาย

30. แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลาย เราจะไม่ให้การตอบแทนของผู้กระทำความดีสูญหายอย่างแน่นอน

อ่านต่อ
การละหมาดเป็นสิ่งที่ใหญ่โต
23 กันยายน 2019

การละหมาดเป็นสิ่งที่ใหญ่โต

45. และพวกเจ้าจงอาศัยความอดทน(*1*) และการละหมาดเถิด(*2*) และแท้จริงการละหมาดนั้นเป็นสิ่งใหญ่โต(*3*)นอกจากบรรดาผู้ที่นอบน้อมถ่อมตนเท่านั้น(*4*) (1) ให้ใช้ความอดทนเป็ฯสำคัญในการปฏิบัติตามบัญญัติศาสนา (2) ให้ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดด้วย เพราะการละหมาดจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติรำลึกถึงอัลลอฮฺ และมีความยำแกรงต่ออัลลอฮฺ (3) ทั้งนี้เพราะการละหมาดนั้นต้องปฏิบัติเป็นเ…

อ่านต่อ
4 ประการเพื่อชีวิตประสบผลกำไร
9 พฤศจิกายน 2018

4 ประการเพื่อชีวิตประสบผลกำไร

  4 ประการที่มนุษย์ จะประสบผลกำไร รอดพ้นการขาดทุน เป็นผู้ที่มีศรัทธา เป็นผู้ปฏิบัติความดี เป็นผู้แนะนำ สั่งสอนให้ยึดมั่นอยู่บนความจริง เป็นผู้แนะนำสั่งสอนกัน ให้มีความอดทน

อ่านต่อ
วิธีก้าวข้ามความทุกข์ยาก
13 ธันวาคม 2017

วิธีก้าวข้ามความทุกข์ยาก

วิธีก้าวข้ามความทุกข์ยาก 1.ให้รำลึกไว้เสมอว่าทุกความทุกข์ยากล้วนเป็นบททดสอบ 2.รำลึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ ด้วยอนุมัติของอัลลอฮฺ 3.กลับมาสู่พระองค์ พระองค์คือศูนย์กลางของทุกสิ่ง 4.ไม่หมดหวังในความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้า 5.วิงวอนขอดุอาอฺต่อพระองค์อย่างต่อเนื่อง ให้คลายจากความทุกข์ยาก

อ่านต่อ
Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ