อัลลอฮฺพระองค์ไม่ทรงอธรรมต่อมนุษย์ มนุษย์ต่างหากที่อธรรมต่อตัวเอง

+ 44. แท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงอธรรมแก่มนุษย์แต่อ…

จำนวนการดู 77 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง

อ่านเพิ่มเติม