skip to Main Content
ปาเลสไตน์ : ประวัติศาสตร์และวันข้างหน้า EP3
12 ธันวาคม 2018

ปาเลสไตน์ : ประวัติศาสตร์และวันข้างหน้า EP3

ปาเลสไตน์ : ประวัติศาสตร์และวันข้างหน้า ตอนที่ 3  กำเนิดรัฐอิสราเอลและการต่อต้าน   *********************************************   การล่มสลายของคิลาฟะฮฺอุษมานียะฮฺที่ตุรกี ในปี ค.ศ.1924 เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบร้ายแรงและใหญ่หลวงต่อประชาชาติอิสลามทั่วทุกมุมของโลก เมื่อถึงเวลาที่มุสลิมไร้ผู้นำ ปาเลสไตน์ไม่มีผู้ดูแล   คำประกาศบัลโฟร์ ย้อ…

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search