skip to Main Content
ฮิญาบที่ถูกต้อง อาภรณ์ (ญิลบาบ) ที่ถูกหลักการ (ตอนที่ 1)
28 กุมภาพันธ์ 2019

ฮิญาบที่ถูกต้อง อาภรณ์ (ญิลบาบ) ที่ถูกหลักการ (ตอนที่ 1)

ศาสนาอิสลามมีบทบัญญัติคุ้มครองและดูแลผู้หญิงด้วยกับบางอย่างที่ไม่เหมือนกับผู้ชาย มีบัญญัติเฉพาะให้ผู้หญิงคลุมฮิญาบ (คือ การปกปิดตนเองจากชายที่ไม่ใช่มะหฺรอม-ญาติใกล้ชิด) ทั้งการสวมเสื้อผ้าที่ปกปิดทั่วร่างกาย (ญิลบาบ) และการพำนักอยู่ที่บ้าน ไม่ออกไปข้างนอกยกเว้นเมื่อจำเป็น ซึ่งเป็นคำสั่งใช้ที่ต่างไปจากผู้ชาย อัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา สร้างผู้หญิงให้…

อ่านต่อ
Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ