skip to Main Content
เวลาคือเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จ
25 มกราคม 2020

เวลาคือเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จ

ไม่ใช่คนอื่นที่จะให้คะแนนความสำเร็จแก่เรา แต่เวลาจะพิสูจน์ให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นคนที่จริงจังกับงานของเรา #เชคริฎอ อะหฺมัด สมะดี

อ่านต่อ
วันเวลาที่ผ่านเราไป มันจะไม่ย้อนกลับมา
24 พฤศจิกายน 2019

วันเวลาที่ผ่านเราไป มันจะไม่ย้อนกลับมา

วันนี้ที่ผ่านเราไป มันจะไม่ย้อนกลับมาอีกแล้ว แม้สัปดาห์หน้าจะมีวันศุกร์ (แต่มันก็ไม่ใช่ศุกร์นี้!!) #อ.ซิดดิ๊ก มูฮัมหมัดสอิ๊ด

อ่านต่อ
การโกงที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้
12 ธันวาคม 2018

การโกงที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้

การโกงที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้             “โกง” คือการใช้อุบายหรือเล่ห์เหลี่ยมหลอกเพื่อเอาเปรียบ หรือเอาผลประโยชน์มาเป็นของตนเอง เป็นการใช้วิธีการที่ผิดศีลธรรมหรือไม่สุจริตเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งก็กินความหมายกว้างไปถึงการให้สินบน การเล่นพรรคเล่นพวก ความไม่ซื่อสัตย์ การเลือกที่รักมักที่ชัง เป็นต้น ดูเหมือนว่า ข่าวคราวเรื่องการโกงจะเป็น…

อ่านต่อ
เยาวชนกับเวลาว่าง
26 เมษายน 2018

เยาวชนกับเวลาว่าง

เยาวชนกับเวลาว่าง 1. เยาวชนที่เติบโตมาโดยบริหารเวลาไม่ดี ย่อมเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่งในปัจจุบัน 2. 1 ใน 7 ประเภทกลุ่มคนที่จะได้อยู่ใต้ร่มเงาในวันกิยามะฮฺ ในวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆ นอกจากร่มเงาของอัลลอฮฺ... คือเยาวชนที่เติบโตมาในการทำความดีต่ออัลลอฮฺ 3. โจทย์สำคัญของผู้ปกครองในยุคปัจจุบันนี้ก็คือ เราเลี้ยงดูลูกของเราให้เติบโตขึ้นมากับอะไร? 4. จบสูง …

อ่านต่อ
เวลา…ไม่มีวันย้อนกลับ
14 มีนาคม 2018

เวลา…ไม่มีวันย้อนกลับ

เวลา...ไม่มีวันย้อนกลับ 1. ท่านอิบนุก็อยยิมกล่าวว่า : คนที่มีหัวใจที่ดี จะมีคุณลักษณะหนึ่งในตัวของเขาก็คือ การขี้เหนียวเวลา เขาจะไม่ใช้ชีวิตในสิ่งที่ไร้สาระเด็ดขาด 2. วันนี้ที่ผ่านเราไป มันจะไม่ย้อนกลับมาอีกแล้ว แม้สัปดาห์หน้าจะมีวันศุกร์ (แต่มันก็ไม่ใช่ศุกร์นี้!!) 3. ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการนั่งคุยกับคนที่สำนึกผิดแล้ว คือ - เข้าใจคนที่ทำความผิ…

อ่านต่อ
Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ