skip to Main Content
อิสราเอล-เมียนมาลงนามร่วมกันตรวจสอบประวัติศาสตร์ในตำรา – สำนักข่าวไวท์
1 มิถุนายน 2018

อิสราเอล-เมียนมาลงนามร่วมกันตรวจสอบประวัติศาสตร์ในตำรา – สำนักข่าวไวท์

อิสราเอล-เมียนมาลงนามร่วมกันตรวจสอบประวัติศาสตร์ในตำรา อิสราเอลได้ลงนามในข้อตกลงด้านการศึกษาร่วมกับเมียนมาเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถร่วมกันตรวจสอบเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ของตนว่าถูกอีกฝ่ายสอนอย่างไร ข้อตกลงเมื่อวันอังคารมีขึ้นเมื่อทั้งสองประเทศเผชิญหน้ากับการวิพากษ์วิจารณ์จากนานาชาติ เมียนมามีคดีการปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมต่อชาวโรฮิงญา ส่วนอิสราเอลก็มี…

อ่านต่อ
Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ