skip to Main Content
ตุรกีชี้สหรัฐฯ พลาดหนักที่หนุนก่อการร้ายเคิร์ดในซีเรีย – สำนักข่าวไวท์
31 พฤษภาคม 2018

ตุรกีชี้สหรัฐฯ พลาดหนักที่หนุนก่อการร้ายเคิร์ดในซีเรีย – สำนักข่าวไวท์

ตุรกีชี้สหรัฐฯ พลาดหนักที่หนุนก่อการร้ายเคิร์ดในซีเรีย เมฟลุต คาวูโซกลู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตุรกีกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี (31 พ.ค.) ว่า มันเป็นข้อผิดพลาดร้ายแรงมากที่สหรัฐฯ ชอบทำงานร่วมกับองค์กรก่อการร้ายในซีเรีย คาวูโซกลูกล่าวระหว่างช่วงอาหารสะหูรที่จังหวัดอันตัลยาทางตอนใต้ของตุรกีว่า ตุรกีได้ทำงานมาแล้วระยะหนึ่งเพื่อกำจัดกลุ่มก่อการร้า…

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search