ถอดเรื่องที่คิดมากมายในโลกนี้ เสมือนถอดรองเท้า

ก่อนเข้าสถานที่ละหมาดหรือมัสยิด

ให้ถอดเรื่องคิดในโลกนี้

เสมือนถอดรองเท้า เพื่อให้การละหมาดสมบูรณ์

จำนวนการดู 91 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง