ถอดเรื่องที่คิดมากมายในโลกนี้ เสมือนถอดรองเท้า – White Channel

White Channel

ถอดเรื่องที่คิดมากมายในโลกนี้ เสมือนถอดรองเท้า

ก่อนเข้าสถานที่ละหมาดหรือมัสยิด

ให้ถอดเรื่องคิดในโลกนี้

เสมือนถอดรองเท้า เพื่อให้การละหมาดสมบูรณ์

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ