14 วิธีใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ – White Channel

White Channel

14 วิธีใช้เวลาให้เกิดประโยชน์

14 วิธีใช้เวลาให้เกิดประโยชน์

1.ใช้เวลาในการทบทวนกิจการงานของตัวเอง

2.ใช้เวลาขัดเกลาจิตใจตนเอง

3.คบหาเพื่อนที่ใส่ใจเรื่องเวลา

4.เรียนรู้วิธีการบริหารเวลาแบบชาวสลัฟ

5.ตระหนักว่าเวลาผ่านไปแล้วไม่อาจย้อนคืน

6.รำลึกถึงความตาย

7.รำลึกถึงคำสอบสวนเกี่ยวกับเวลาในวันกิยามะฮฺ

8.แสวงหาความรู้

9.ซิกรุลลอฮฺ

10.เชิญชวนผู้คนสู่อัลลอฮฺ

11.สร้างกิจกรรมที่หลากหลายในการใช้เวลา

12.ปฏิบัติอาม้าลทั้งซุนนะฮฺและวาญิบให้มาก

13.เยี่ยมเยียนเครือญาติ

14.ฉกฉวยเวลาประจำวันที่ประเสริฐ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ