การที่คุยกับเพศตรงข้ามโดยที่ไม่ได้เกี้ยวพาราสีคุนกันเรื่องงานจะทำได้ไหม

Talking to the opposite sex.

Loading