skip to Main Content

ภัยทดสอบจะยังคงประสบกับผู้ศรัทธาชายและหญิง

ทั้งกับตัวเขาเอง และลูกหลานของเขา และทรัพย์สินของเขา

จนกระทั่งเขาได้พบกับอัลลอฮฺ

โดยไม่มีความผิดบาปใดๆเหลืออีกเลย

(-หะดีษบันทึกโดย อัตติรมิซีย์-)

บททดสอบจะยังคงประสบกับผู้ศรัทธาทุกๆคน จนกว่าเขาจะไม่มีความผิดใดๆเหลืออีกเลย

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ