ผลบุญของผู้ให้อาหาร เสมือนกับผลบุญของผู้ที่ถือศีลอด

 

ผลบุญของผู้ให้อาหารที่ขอบคุณนั้น

เสมือนกับผลบุญของผู้ที่ถือศีลอดที่อดทน

(บันทึกโดย อิบนุคุชัยมะฮฺ)

 

Loading

ใส่ความเห็น