ใครที่ไม่ขอบคุณคน เขาก็ไม่ขอบคุณอัลลอฮฺ

ใครที่ไม่ขอบคุณคน

เขาก็ไม่ขอบคุณอัลลอฮฺ

(บันทึกโดย อะหมัดและอัลบัยหะกีย์)

Loading