การฆ่าคนผิดหลักศาสนาไหมมีบทลงโทษอะไรสำหรับในโลกนี้

จำนวนการดู 34 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง