เงินที่เค้ายืมเราไปแล้วเค้าไม่ใช้คืนเงินจำนวนนี้เป็นริสกีของเค้าหรือของเรา

จำนวนการดู 40 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง