เพื่อนบ้านที่ดีที่สุด…

เพื่อนบ้านที่ดีที่สุด

ณ ที่อัลลอฮฺ คือผู้ที่ทำดีที่สุด

กับเพื่อนบ้านของเขา

(-บันทึกโดย อัตติรมีซีย์-)

จำนวนการดู 156 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง