White Channel

อัลกุรอานคือทางนำ

89. และวันที่เราจะตั้งพยานขึ้นจากทุกประชาชาติ (เพื่อเป็นพยาน) ต่อพวกเขาจากหมู่พวกเขาเอง และเราก็นำเจ้ามาเป็นพนานต่อเขาเหล่านั้นและเราได้ให้คัมภีร์แก่เจ้าเพื่อชี้แจงแก่ทุกสิ่ง(*1*) และเพื่อเป็นทางนำและเป็นความเมตตา และเป็นข่าวดีแก่บรรดามุสลิม(*2*)

(1) อิบนุมัสอูดกล่าวว่า ทุกวิชาการแบะทุกอย่างได้ถูกชี้แจงให้แก่เราในอัลกรุอานนี้เป็นการฮิดายะฮ์แก่จิตใจ เป็นความเมตตาแก่ปวงบ่าว และเป็นข่าวดีแก่มุสลิมีนที่ได้รับฮิดายะฮ์

 

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ