skip to Main Content

51. แท้จริงอัลลอฮ์นั้นคือ พระเจ้าของฉัน และพระเจ้าของพวกท่าน ดังนั้น จงอิบาดะฮ์(*1*) ต่อพระองค์เถิด นี้แหละคือทางอันเที่ยงตรง

(1) หมายถึงการให้เอกภาพแด่อัลลอฮ์ และปฏิบัติตามบัญญัติของพระองค์โดยหวังในความกรุณาของพระองค์เท่านั้น

 

แนวทางที่เที่ยงตรง

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ