วันเวลาที่ผ่านเราไป มันจะไม่ย้อนกลับมา

วันนี้ที่ผ่านเราไป มันจะไม่ย้อนกลับมาอีกแล้ว แม้สัปดาห์หน้าจะมีวันศุกร์ (แต่มันก็ไม่ใช่ศุกร์นี้!!) #อ.ซิดดิ๊ก มูฮัมหมัดสอิ๊ด

จำนวนการดู 145 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง