ไปทำอุมเราะฮฺได้หละหมาดที่เราเฎาะห์มัสยิดนบีมีความสำคัญและผลบุญอย่างไร

จำนวนการดู 146 ครั้ง, ดูวันนี้ 2 ครั้ง