skip to Main Content

ไม่มีใครที่ได้รับสิ่งหนึ่งสิ่งใด

ที่ดีและกว้างขวางไปกว่า ความอดทน

( หะดีษบันทึกโดย อัลบุคอรีย์และมุสลิม)

ไม่มีใครที่ได้รับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ดี และกว้างขวางไปกว่าความอดทน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ