ไม่มีใครที่ได้รับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ดี และกว้างขวางไปกว่าความอดทน

ไม่มีใครที่ได้รับสิ่งหนึ่งสิ่งใด

ที่ดีและกว้างขวางไปกว่า ความอดทน

( หะดีษบันทึกโดย อัลบุคอรีย์และมุสลิม)

จำนวนการดู 142 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง