ไม่มีใครที่ได้รับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ดี และกว้างขวางไปกว่าความอดทน – White Channel

White Channel

ไม่มีใครที่ได้รับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ดี และกว้างขวางไปกว่าความอดทน

ไม่มีใครที่ได้รับสิ่งหนึ่งสิ่งใด

ที่ดีและกว้างขวางไปกว่า ความอดทน

( หะดีษบันทึกโดย อัลบุคอรีย์และมุสลิม)

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ