การทำการค้าและเนียตทำงานศาสนาไปด้วยได้หรือไม่ – – White Channel

White Channel

การทำการค้าและเนียตทำงานศาสนาไปด้วยได้หรือไม่ –

 

ตอบโดย อ.อับดุลวาเฮด หวังประโยชน์
รายการสลามยามเย็น 01-01-2561

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ