White Channel

Treat the heart

 

ขออภัยโทษ รักษาหัวใจ

1) ขออภัยโทษทั้งยามเช้าและยามเย็น  2) ขออภัยโทษกลางคืนและก่อนละหมาดศุบหฺ

3) ขออภัยโทษขณะเดินไปมัสญิด  4) ขออภัยโทษด้วยความบริสุทธิ์ใจ

5) ขออภัยโทษแล้วมอบหมาย

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ