Treat the heart

 

ขออภัยโทษ รักษาหัวใจ

1) ขออภัยโทษทั้งยามเช้าและยามเย็น  2) ขออภัยโทษกลางคืนและก่อนละหมาดศุบหฺ

3) ขออภัยโทษขณะเดินไปมัสญิด  4) ขออภัยโทษด้วยความบริสุทธิ์ใจ

5) ขออภัยโทษแล้วมอบหมาย

จำนวนการดู 129 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง