อย่าให้การบริจาคของพวกเจ้าไร้ผล… – White Channel

White Channel

อย่าให้การบริจาคของพวกเจ้าไร้ผล…

โอ้!บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย

จงอย่าให้การบริจาคของพวกเจ้าไร้ผล

ด้วยการลำเลิก และการก่อความเดือนร้อน

(อัลกอเราะฮฺ : 264)

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ