ผู้เผยแพร่สัจธรรม

70. หรือพวกเขากล่าวหาเขาว่าเป็นบ้า มิใช่เช่นนั้นดอก เขาได้นำความจริงมาให้พวกเขาแล้ว แต่ส่วนมากของพวกเขาเป็นผู้เกลียดชังความจริง(*1*)

(1) ทั้ง ๆ ที่มีความกระจ่างแจ้งในการเผยแพร่ แต่ส่วนใหญ่ของพวกมุชรีกีน เกลียดชังสัจธรรมเพราะในจิตใจของพวกเขาหันเหออกจากความจริง

Loading

ใส่ความเห็น