skip to Main Content

ตุรกีประณามอิสราเอลอย่างรุนแรงที่ใช้กำลังเกินกว่าเหตุกับผู้ประท้วงชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซ่า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตุรกีกล่าวในแถลงการณ์ว่า “เราประณามอย่างรุนแรงต่อการใช้กำลังเกินกว่าเหตุและไม่เหมาะสมโดยกองกำลังความมั่นคงอิสราเอลต่อพลเรือนปาเลสไตน์ผู้บริสุทธิ์ที่ทำตามสิทธิของพวกเขาในการชุมนุมอย่างสงบในฉนวนกาซ่า ทำให้มีผู้เสียชีวิต 7 รายและบาดเจ็บอีกกว่า 500 คน”

แถลงการณ์ยังระบุอีกว่า การที่อิสราเอลยังคงใช้กำลังต่อชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่ที่ถูกยึดครองเป็นการยืนยันถึงความจำเป็นที่จะต้องบังคับใช้มติของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติในการคุ้มครองพลเรือนปาเลสไตน์

แถลงการณ์ยังเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศยืนกรานเอาผิดต่อเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลในอาชญากรรมเหล่านี้ และเพื่อปกป้องการโจมตีเช่นนี้มิให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต

ตุรกีเน้นย้ำว่าจะยังคงผลักดันเรื่องนี้ต่อไปในเวทีสนทนาระหว่างประเทศและยืนหยัดเคียงข้างรัฐปาเลสไตน์และประชาชน

ในบรรดาผู้เสียชีวิตจากการประท้วงเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นเด็ก 2 คน และมีผู้บาดเจ็บกว่า 500 คน ในจำนวนนั้นถูกยิงด้วยกระสุนจริง 90 คน

ที่มา : MEMO

ตุรกีประณามอิสราเอลใช้กำลังเกินกว่าเหตุกับผู้ประท้วงปาเลสไตน์

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ