skip to Main Content

ตุรกีได้เนรเทศผู้ก่อการร้ายต่างชาติกลับประเทศต้นทางเกือบ 780 รายแล้วในปีนี้

เมื่อวันอาทิตย์ (29 ธ.ค.) นายสุลัยมาน ซอยลู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตุรกีให้สัมภาษณ์สดกับสถานีโทรทัศน์ซีเอ็นเอ็นเติร์กว่า “เราได้ส่งนักรบก่อการร้ายต่างชาติ 778 รายกลับบ้านเกิดของพวกเขาแล้วในช่วงเวลานับตั้งแต่ต้นปีนี้จนถึงปัจจุบัน”

ซอยลูไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าทั้งหมดนี้มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายไอเอสหรือไม่

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายนที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตุรกีได้แถลงว่ามีสมาชิกกลุ่มไอเอสที่เป็นชาวต่างชาติถูกขังอยู่ในเรือนจำตุรกีราว 1,200 คน และอีกราว 300 คนถูกควบคุมตัวอยู่ในพื้นที่ทางตอนเหนือของซีเรียที่ตุรกีควบคุมเพื่อสร้างเขตปลอดภัย โดยจำนวนนี้รวมถึงญาติของสมาชิกไอเอสที่ถูกจับกุมด้วย

อังการายังคงเดินหน้าเนรเทศนักรบก่อการร้ายต่างชาติออกจากตุรกีอย่างต่อเนื่องแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นประเด็นถกเถียงอย่างกว้างขวางระหว่างตุรกีกับประเทศเพื่อนบ้านในยุโรปที่เป็นบ้านเกิดของนักรบเหล่านี้ ตุรกีเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องส่งพวกเขากลับไปยังประเทศต้นทางถึงขั้นเคยกล่าวว่า “ประเทศของเราไม่ใช่โรงแรมของสมาชิกไอเอส” ขณะที่หลายชาติในยุโรปปฏิเสธที่จะรับตัวพวกเขากลับโดยอ้างว่าพวกเขาถูกถอนสัญชาติไปแล้วเมื่อครั้งเข้าร่วมรบในฐานะสมาชิกไอเอสหรือกลุ่มก่อการร้ายอื่นๆ

นับตั้งแต่อังการาพิจารณากลุ่มไอเอสเป็นองค์กรก่อการร้ายในปี 2013 ตุรกีก็ตกเป็นเป้าโจมตีของไอเอสหลายครั้งรวมถึงเหตุระเบิดพลีชีพ, วางระเบิด, การบุกโจมตีโดยกลุ่มติดอาวุธ ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 315 ราย บาดเจ็บอีกหลายร้อยคน

ด้านตุรกีตอบโต้ด้วยการเปิดปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายข้ามพรมแดนเข้าไปในซีเรีย สังหารสมาชิกไอเอสราว 3,500 ราย จับกุมได้อีกราว 5,000 คน

ซอยลูกล่าวอีกว่าปฏิบัติการกวางล้างยาเสพติดและการก่อการร้ายทั่วประเทศในปีนี้ ตุรกีสามารถยึดต้นกัญชา 43 ล้านต้น มูลค่า 1.5 หมื่นล้านลีร่า (7.6 หมื่นล้านบาท) และกัญชาแห้งหนัก 40 ตัน และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาตุรกีได้ทำลายที่พักอาศัยชั่วคราว 2,700 หลัง และยึดวิทยุสื่อสาร 600 เครื่องที่เคยถูกใช้โดยกลุ่มก่อการร้ายเคิร์ด

ที่มา : ANADOLU

 

ตุรกีได้เนรเทศผู้ก่อการร้ายต่างชาติกลับประเทศต้นทางเกือบ 780 รายแล้วในปีนี้

Back To Top
×Close search
Search