skip to Main Content

ตุรกีจะส่งตัวนักโทษก่อการร้ายทั้งหมดกลับประเทศต้นทางภายในสิ้นปีนี้

สุลัยมาน ซอยลู กล่าวในวันอังคารซึ่งครบรอบ 1 สัปดาห์ของการเริ่มต้นกระบวนการส่งกลับว่า ตุรกีเตรียมส่งนักโทษไอเอสที่ถูกควบคุมตัวในประเทศทั้งหมดกลับประเทศต้นทางภายในสิ้นปีนี้

อังการากล่าวว่าได้จับกุมกลุ่มติดอาวุธ 287 คน ทางตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรีย ที่ซึ่งกองทัพตุรกีได้เปิดปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายชาวเคิร์ดเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา และมีผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ก่อการร้ายถูกจับกุมหลายร้อยคน

ซอยลูกล่าวว่า ตุรกีมีเป้าหมายที่จะส่งผู้ต้องสงสัยเป็นสมาชิกกลุ่มไอเอสอีก 6-7 คนกลับบ้านเกิดของพวกเขา รวมถึงไอร์แลนด์และเนเธอร์แลนด์ ซึ่งทางการตุรกีได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับประเทศเหล่านี้แล้ว

ซอยลูกล่าวอีกว่า “จำนวนของผู้ถูกคุมขังที่จะถูกส่งตัวกลับประเทศภายในช่วงสิ้นปีนี้ขึ้นอยู่กับว่ากระบวนการต่างๆ จะใช้เวลามากแค่ไหน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประสานงานกับยุโรป แต่ขั้นตอนต่างๆ ก็อยู่ระหว่างดำเนินการแล้ว” เพิ่มเติมว่า ”บรรดาประเทศที่ได้ถอดถอนสัญชาติพลเรือนของพวกเขากำลังละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ”

ตุรกีมีข้อตกลงการส่งกลับประเทศและการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง และตุรกีได้แจ้งพวกเขาให้ทราบก่อนกระบวนการส่งกลับแล้ว

ที่มา : ARABNEWS

 

ตุรกีจะส่งตัวนักโทษก่อการร้ายทั้งหมดกลับประเทศต้นทางภายในสิ้นปีนี้

Back To Top
×Close search
Search