skip to Main Content

ตุรกีเตือนพลเรือนอยู่ห่างพื้นที่ขัดแย้งในลิเบีย

กระทรวงการต่างประเทศตุรกีออกแถลงการณ์เตือนประชาชนตุรกีอยู่ให้ห่างจากพื้นที่ขัดแย้งในลิเบีย

สถานเอกอัครราชทูตตุรกีประจำกรุงตริโปลีกล่าวทางเว็บไซต์แนะนำให้พลเรือนตุรกีในพื้นที่ควบคุมของรัฐบาลทหารที่ภักดีต่อนายพลเคาะลีฟะฮ์ ฮัฟตัร หลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนร่วมในขั้นตอนใดๆ ที่อาจบ่อนทำลายสวัสดิภาพและความปลอดภัยของตนเอง

นอกจากนี้ยังเตือนให้พลเรือนตุรกีอยู่ให้ห่างจากพื้นที่ขัดแย้งภายใต้การควบคุมของรัฐบาลแห่งชาติลิเบียที่สหประชาชาติและนานาชาติรับรอง (NGA) เช่นเดียวกัน

ในวันอาทิตย์ (30 มิ.ย. 62) กระทรวงการต่างประเทศตุรกีเรียกร้องให้รัฐบาลทหารฮัฟตัรปล่อยตัวพลเรือนตุรกีที่ถูกจับกุมในลิเบียจำนวน 6 ราย โดยระบุชัดเจนว่า “ตุรกีคาดหวังว่าการปล่อยตัวพลเรือนของเราจะเกิดขึ้นในทันที เพราะหากไม่เป็นเช่นนั้น สมาชิกของฮัฟตัรที่เกี่ยวข้องกับการจับกุมก็จะตกเป็นเป้าโจมตีที่ชอบธรรมของตุรกีโดยทันที”

ล่าสุดฟุอาต โอกทาย รองประธานาธิบดีตุรกี กล่าวในช่วงเช้าวันจันทร์ (1 ก.ค. 62) ว่าตุรกีมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องพลเรือนของตนทั้งด้านสิทธิและความปลอดภัยของพวกเขาไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก และว่าทุกสถาบันที่เกี่ยวข้องกำลังพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะนำพลเรือนที่ถูกจับกุมกลับไปยังตุรกี พร้อมเตือนถึงผลกระทบร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นหากฮัฟตัรไม่ยอมปล่อยตัวชาวตุรกี

ทั้งนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา อะห์มัด อัลอิสมารี โฆษกฮัฟตัรประกาศห้ามเที่ยวบินพาณิชย์จากลิเบียไปยังตุรกี และสั่งให้กองกำลังฮัฟตัรเตรียมโจมตีเรือของตุรกีและผลประโยชน์อื่นๆ ของตุรกีในลิเบีย

ที่มา : ANADOLU

 

ตุรกีเตือนพลเรือนอยู่ห่างพื้นที่ขัดแย้งในลิเบีย

Back To Top
×Close search
Search