skip to Main Content

ตุรกีเผยอิสลาโมโฟเบียในยุโรปเป็นภัยความมั่นคงของพลเมืองตุรกีที่นั่น

กระทรวงต่างประเทศตุรกีเผย การเพิ่มขึ้นของกระแสหวาดกลัวอิสลาม (อิสลาโมโฟเบีย) และชาวต่างชาติ (ซีโนโฟเบีย) ในยุโรปตะวันตกกำลังเป็นภัยคุกคามต่อพลเมืองตุรกีที่อาศัยอยู่ที่นั่น

ยาวุซ เซลิม คิราน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศตุรกีแสดงความเห็นดังกล่าวระหว่างการหารือในที่ประชุมคณะกรรมาธิการด้านการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรตุรกีเมื่อนวันพฤหัสบดีในกรุงอังการา

คิรานกระตุ้นให้ใช้มาตรการทางการทูตเพื่อแก้ไขข้อห่วงกังวลเหล่านี้ “เราควรรับมือกับปัญหานี้แบบมียุทธศาสตร์” เขากล่าว

มีชาวตุรกีอาศัยอยู่ในชาติยุโรปประมาณ 5 ล้านคนในปัจจุบัน

เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว รัฐมนตรีบูรณาการของเยอรมนีได้แสดงความกังวลเช่นกันเกี่ยวกับกระแสหวาดกลัวอิสลาม และเตือนว่ามันคืออันตรายที่แท้จริงต่อความสามัคคีในสังคม

แอนเนตต์ วิดแมน เมาซ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงบูรณาการเยอรมนีกล่าวนำเสนอรายงานประจำปีของรัฐบาลในกรุงเบอร์ลินว่า “กลุ่มขวาจัดสุดโต่ง, กลุ่มต่อต้านชาวยิวและกลุ่มต่อต้านชาวมุสลิม คืออันตรายที่แท้จริงที่เราจำเป็นต้องต่อสู้กับมันอย่างมีผลและยั่งยืน”

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้เกิดอาชญากรรมจากความเกลียดชังชาวมุสลิมเพิ่มสูงขึ้นในเยอรมนี อันเป็นผลจากการโฆษณาชวนเชื่อของพรรคการเมืองฝ่ายขวาสุดขอบ

ในปี 2018 มัสญิดและสถาบันทางศาสนาอิสลามกว่า 100 แห่งถูกโจมตีโดยกลุ่มสุดโต่งขวาจัด

ตำรวจบันทึกคดีอาชญากรรมจากความเกลียดชังชาวมุสลิมที่ 813 คดีในปี 2019 ซึ่งรวมถึงการด่าทอ, จดหมายขู่ และการทำร้ายร่างกายที่ทำให้มีชาวมุสลิมบาดเจ็บถึง 54 ราย

 

ตุรกีเผยอิสลาโมโฟเบียในยุโรปเป็นภัยความมั่นคงของพลเมืองตุรกีที่นั่น

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ