skip to Main Content
ตวงข้าวสารฟิตเราะห์ต้องให้สามีตวงหรือภรรยาหรือลูกตวงเองได้ไหม
5 พฤษภาคม 2019

ตวงข้าวสารฟิตเราะห์ต้องให้สามีตวงหรือภรรยาหรือลูกตวงเองได้ไหม

อ่านต่อ
ช่วงสิบคืนสุดท้ายจะละหมาดตะฮัจญุดทีละสองแล้วละหมาดวิเตรหนึ่งรอกะอัตได้ไหม
5 พฤษภาคม 2019

ช่วงสิบคืนสุดท้ายจะละหมาดตะฮัจญุดทีละสองแล้วละหมาดวิเตรหนึ่งรอกะอัตได้ไหม

อ่านต่อ
จับปลาที่อยู่ในบ่อของโรงงานแต่ปลาเป็นปลาธรรมชาติเจ้าของไม่รู้ทำอย่างนี้จะผิดไหม
5 พฤษภาคม 2019

จับปลาที่อยู่ในบ่อของโรงงานแต่ปลาเป็นปลาธรรมชาติเจ้าของไม่รู้ทำอย่างนี้จะผิดไหม

อ่านต่อ
จะอ่านอัลกุรอานต่อในกลางซูเราะฮฺจะต้องอ่านบิสมิลลาฮฺก่อนไหม
5 พฤษภาคม 2019

จะอ่านอัลกุรอานต่อในกลางซูเราะฮฺจะต้องอ่านบิสมิลลาฮฺก่อนไหม

อ่านต่อ
จะละหมาดตินบ่ายละหมาดก่อนออกจากบ้านจะละหมาดรวมได้ไหมหรือละหมาดย่อได้เลย
5 พฤษภาคม 2019

จะละหมาดตินบ่ายละหมาดก่อนออกจากบ้านจะละหมาดรวมได้ไหมหรือละหมาดย่อได้เลย

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search