skip to Main Content

WORLD : หน่วยงานสหประชาชาติเรียกร้องให้มีการต่ออายุการดำเนินงานช่วยเหลือข้ามพรมแดนไปยังตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรีย

หัวหน้าหน่วยงาน 7 แห่งของสหประชาชาติ ระบุในถ้อยแถลงร่วมกันว่า ประชาชนหลายล้านคนทางตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรีย ถูกบีบให้ใช้ชีวิตกันอย่างแออัดที่ชายแดน และยังคงต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างร้ายแรงเพื่อความอยู่รอด

เจ้าหน้าที่ รวมทั้งหัวหน้าสำนักงานผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ และหน่วยงานในโครงการอาหารโลก กล่าวว่า สหประชาชาติจำเป็นที่จะต้องได้รับการอนุมัติ เพื่อข้ามพรมแดนและข้ามเส้นแบ่งเขตแดน ในการเข้าถึงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดในขณะนี้

ถ้อยแถลงระบุว่า “เราเรียกร้องให้มีการต่ออายุใบอนุญาตของคณะมนตรีความมั่นคง สำหรับการปฏิบัติภารกิจมอบความช่วยเหลือข้ามพรมแดนจากตุรกีไปยังทางตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรีย”

รายงานยังระบุด้วยว่า “ถ้าเกิดความล้มเหลวในการดำเนินการดังกล่าว จะทำการส่งความช่วยเหลือทุกอย่างถูกหยุดลงในทันที ซึ่งรวมถึง การส่งมอบอาหาร, วัคซีนโควิด-19, เวชภัณฑ์ที่สำคัญ, ที่พักพิง, การป้องกัน, น้ำสะอาดและสุขาภิบาล และความช่วยเหลืออื่น ๆ ในการช่วยชีวิตแก่ผู้คน 3.4 ล้านคน รวมถึงเด็ก 1 ล้านคนด้วย”

เจ้าหน้าที่เน้นย้ำว่า การต่ออายุการข้ามพรมแดนเพื่อความช่วยเหลือครั้งใหญ่ของ UN เพิ่มอีก 12 เดือน ยังคงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ต่อการยับยั้งภัยพิบัติด้านมนุษยธรรม ที่แล้วร้ายที่สุดในตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรีย

ทั้งนี้ ซีเรียอยู่ในสงครามกลางเมืองมาตั้งแต่ต้นปี 2011 เมื่อระบอบการปกครองบัชชาร อัลอะซัด ปราบปรามการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตย มีผู้เสียชีวิตหลายแสนราย และอีกมากกว่า 12 ล้านคน ต้องลี้ภัยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

UNเรียกร้องให้ต่ออายุการช่วยเหลือข้ามพรมแดนซีเรีย

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ