skip to Main Content
UPDATE : คืบหน้าโครงการช่วยอักศอ ล่าสุดส่งความช่วยเหลือชุดที่สองเรียบร้อยแล้ว ผ่านองค์กรที่ MOU อย่างเป็นทางการ
.
29 พฤษภาคม 2564 เชคริฎอ อะหมัด สมะดี ประธานมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ รายงานสรุปความคืบหน้าโครงการช่วยอักศอ ที่ได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องชาวไทยเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวปาเลสไตน์ ผ่านมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ และไวท์แชนแนล โดยในชุดแรกได้จัดส่งความช่วยเหลือผ่านเครือข่ายโรงพยาบาลไฮฟา ซึ่งจัดส่งกล่องยังชีพถึงมือน้องชาวกาซ่าที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีของอิสราเอลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้
.
ล่าสุดได้มีแจกจ่ายกล่องยังชีพชุดที่ 2 แก่พี่น้องชาวกาซ่าเพิ่มเติมอีกจำนวน 330 ครอบครัวและแจกจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน
.
ครั้งนี้มูลนิธิฯส่งความช่วยเหลือผ่านกองทุนพัฒนาอักซอ หรือ jerusalem development fund ( อัลกุดซฺ-เยรูซาเล็ม ) ที่ได้ทำ MOU กับมูลนิธิฯ ในความร่วมมือเพื่อการช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์ จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 5,000 เหรียญสหรัฐฯ (รวมแล้ว 10,000 เหรียญ (ประมาณ 300,000 บาทโดยประมาณ)
.
ด้านกองทุนพัฒนาอักศอยังได้จัดส่งภาพความช่วยเหลือ, ใบเสร็จรับเงิน พร้อมกับเอกสารบันทึกความเข้าใจ( MOU ) มาเพื่อเป็นหลักฐานอีกด้วย
.
หลังจากนี้หากมีความคืบหน้าใดๆในการช่วยเหลือด้านอื่นๆจะรายงานให้ทราบต่อไป
“ขอพระผู้เป็นเจ้าโปรดตอบแทนคุณงามความดีแด่ทุกๆท่านที่ได้สนับสนุนโครงการนี้”
ประมวลภาพโครงการ

UPDATE : คืบหน้าโครงการช่วยอักศอ ล่าสุดส่งความช่วยเหลือชุดที่สองเรียบร้อยแล้ว ผ่านองค์กรที่ MOU อย่างเป็นทางการ

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ