White Channel

UPDATE: ซาบรินา ซิงห์ โฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าระบุเมื่อวันพุที่ผ่านมา ว่าธการก่อสร้างท่าเรือชั่วคราวนอกชายฝั่งฉนวนกาซ่าเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม เสร็จสิ้นแล้วกว่า 50 เปอร์เซ็นต์

.

เธอกล่าวเสริมว่า “ท่าเรือลอยน้ำได้ก่อสร้างและติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว ขณะที่ทางหลวงอยู่ในระหว่างดำเนินการ” โดยคาดว่าการส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจะเริ่มในต้นเดือนพฤษภาคม

.

เพนตากอนประกาศเมื่อวันที่ 8 มีนาคมว่า จะดำเนินการภารกิจฉุกเฉินเพื่อสร้างท่าเรือบนชายฝั่งกาซานเพื่อจัดส่งอาหารช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมากถึง 2 ล้านมื้อต่อวัน ภารกิจดังกล่าวประกอบด้วยท่าเรือลอยน้ำซึ่งเป็นทางหลวงยาว 1,800 ฟุต โดยจะติดกับชายฝั่งและกลุ่มเรือสนับสนุนด้านลอจิสติกส์

.

ทั้งนี้ สงครามของอิสราเอลในฉนวนกาซ่าซึ่งปะทุขึ้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ได้ทำลายล้างฉนวนกาซ่าแห่งนี้ และทำให้ผู้คน 2.3 ล้านคนตกอยู่ในภัยพิบัติด้านมนุษยธรรม

ที่มา: MEMO

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ