skip to Main Content
UPDATE : สันนิบาตอาหรับชี้อิสราเอลก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ
.
19 พฤษภาคม 2564 สันติบาตอาหรับจัดการประชุมวิสามัญในกรุงไคโร ประเทศอียิปต์เพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับชาวปาเลสไตน์และประณามการประท้วงของอิสราเอลโจมตีฉนวนกาซ่า
.
อะหมัด อบุล ฆอยต์ เลขาธิการสันนิบาตอาหรับ กล่าวว่า“ ตอนนี้ความจริงจะกระจ่างใส ด้วยความอัปลักษณ์ และน่าเกลียดของอิสราเอล
เขากล่าวต่ออีกว่า “เราอยู่มาก่อนการตกเป็นอาณานิคมของผู้คน ที่อาศัยอยู่ภายใต้รัฐที่แบ่งแยก และรัฐบาลที่ยึดครองด้วยปฏิบัติการล้างชาติพันธุ์อย่างเป็นระบบ”
.
ด้านอาดิ้ล อัล อเซามี่ โฆษกรัฐสภาอาหรับ กล่าวว่าอิสราเอลคืออาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมเต็มรูปแบบต่อมนุษยชาติ

UPDATE : สันนิบาตอาหรับชี้อิสราเอลก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ